Okulun Ötesinde Projesi kapsamında Çağdaş Drama Derneği Bursa Temsilciliği işbirliği ile Erasmus+ Programının dört ana önceliğinden biri olan çevre ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda uygulamalı atölyeler düzenlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, sürdürülebilir bir çevre oluşturulmak, doğal kaynakları korunmak, enerji ve maliyet tasarrufu yapmak, kirlenme oranını ve tehlikeli atık miktarını azaltılmak konularında ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Mart ayı atölyesi Merinos Tekstil Sanayi Müzesinde 29.03.2022 tarihinde 13.30-16.00 saatleri arasında düzenlenmiştir.