Açılış Toplantısı 28-29 Eylül 2021 Bursa, TÜRKİYE

Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen “Okulun Ötesinde” projesinin ilk uluslararası toplantısı 28.09.2021-29.09.2021 tarihlerinde Müdürlüğümüz ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Okul dışı öğrenme ortamlarını doğru ve etkili kullanmak için öğretmenlik meslek profilini güçlendirmek; okul dışındaki mekânlarda eğitim sorumlusu olarak görev alanları, öğretmen ve öğrencilerle aynı amaç doğrultusunda bir araya getirerek öğrenme süreçlerini bütüncül bir şekilde planlamak; derslerini farklı mekânlarda gerçekleştiren öğrencilerin, öğrenmeyi hayatlarının her alanına taşımalarını sağlamak, yaşadığımız dünyanın kültürel, doğal ve endüstriyel mirasının sosyal ve eğitimsel değerini gelecek kuşaklara aktarma amacında olan projenin ilk gün toplantısı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin SEZER’in açılışı ile Panorama 1326 Fetih Müzesinde gerçekleştirildi.

İspanya, İtalya, Portekiz ve Polonya’dan gelen proje ortakları öncelikle Panorama 1326 Fetih Müzesi rehberleri ile müze ziyaretinde bulundu ve ardından ilk oturumda katılımcılara, proje yönetim süreçleri, bütçe, yerel faaliyetler, yaygınlaştırma ve güncellenen proje takvimi hakkında Bursa İl MEM proje koordinatörleri tarafından bilgi verildi. İkinci oturumda projenin çıktılarından biri olan durum ve ihtiyaç analizi anketlerinin hazırlanması için çalıştay gerçekleştirildi. Günün sonunda müzede geleneksel okçuluk ve para basma atölyeleri düzenlendi.

Toplantının ikinci günü ilk oturum, proje ortaklarından Şahin Yılmaz İlkokulunda yapıldı. Katılımcılar için düzenlenen halk oyunları, koro ve çanta baskı atölyesinin ardından sınıf ziyaretleri yapıldı. İkinci oturum Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) merkezinde gerçekleştirildi ve katılımcılara sertifika teslim töreni düzenlendi.