Okul Dışı Öğrenme Eğitimi Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitimi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Okulun Ötesinde Projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan tarafından Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitimi konulu atölye düzenlenmiştir. 

Yapılan çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarının özelliklerini betimlemek, bu ortamlarındaki fen öğrenimini destekleyen öğrenme yaklaşımlarını incelemek ve fen öğretiminin okul dışı öğrenme ortamlarında ilgili öğrenme yaklaşımları ışığında nasıl düzenlenebileceğine yönelik ortaokullarda görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik ve farkındalık düzeylerinin artırılmaktır. 

GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 25.03.2022 tarihinde 14.00-16.30 saatleri arasında düzenlenmiştir.