Kentimin Öyküsü – Ağaçların Diliyle Bursa

Okul dışı öğrenme ortamlarını doğru ve etkili kullanmak için öğretmenlik meslek profilini güçlendirmek; okul dışındaki mekânlarda eğitim sorumlusu olarak görev alanları, öğretmen ve öğrencilerle aynı amaç doğrultusunda bir araya getirerek öğrenme süreçlerini bütüncül bir şekilde planlamak; derslerini farklı mekânlarda gerçekleştiren öğrencilerin, öğrenmeyi hayatlarının her alanına taşımalarını sağlamak, yaşadığımız dünyanın kültürel, doğal ve endüstriyel mirasının sosyal ve eğitimsel değerini gelecek kuşaklara aktarma amacında olan Okulun Ötesinde Erasmus+ Projesi kapsamında ilimizde görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Proje kapsamında ilimiz için ÇEKÜL Bilgi Ağacı işbirliği ile hazırlanan “Kentimin Öyküsü” eğitim programı ile çocukların eğitim öğretim yılı süresince, yaşadıkları kentin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde olması hedefleniyor. Programda katılımcıların geçmişten bugüne kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri ve kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almaları amaçlanıyor. Kentimin Öyküsü programını uygulayacak 30 sınıf öğretmeni ile başlangıç atölyesini Bursa Kent Müzesinde gerçekleştirdi.

Okulun Ötesinde projesi kapsamında ÇEKÜL Bilgi Ağacı işbirliği ile hazırlanan “Ağaçların Diliyle Bursa” ilkokul öğrencilerinin, öğretmenleri rehberliğinde orman ekosistemini tanımalarını, doğanın kültüre etkilerini kavrayabilmelerini, doğayı bir oyun arkadaşı olarak görerek ondan aldıkları ilhamla yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefleyen bir yıl süreli eğitim programıdır. Kenti yaşayan bir organizma olarak ele alan program, doğa-insan-mekân ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulmasını ve kentlerin ekolojik özelliklerinin korunmasını amaçlıyor. Ağaçların Diliyle programını uygulayacak 30 sınıf öğretmeni ile başlangıç atölyesi TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesinde gerçekleştirildi.